Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

niezwykla

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
niezwykla
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viawonderwall wonderwall
niezwykla
1543 d69c
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawonderwall wonderwall
niezwykla
7289 db9a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
2743 5830 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaskrzacik skrzacik
niezwykla
2426 d4e8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawetryagain wetryagain
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajasmine-girl jasmine-girl

July 10 2017

niezwykla
niezwykla
niezwykla
niezwykla
Nie chciałam żebyś zostawał ojcem jej dziecka. 
Nie chciałam żebyś wyprowadził się tysiąc dwieście trzydzieści kilometrów ode mnie.
Nie chciałam żebyś tak długo zwlekał z naszym spotkaniem.
Chcę znów mieć siedemnaście lat.
Chcę jeszcze raz całować cię po raz pierwszy.
Chcę jeszcze jeden raz zostać w twoich ramionach na dłużej.
I jeszcze raz być bliżej i bliżej.
— Rozerwało mi dzisiaj serce. Potrzebuję domku na końcu świata.
niezwykla
0852 c01c
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viablubra blubra
niezwykla
Reposted fromdreamadream dreamadream viamadadream madadream
niezwykla
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niezwykla
niezwykla
Reposted fromfelicka felicka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niezwykla
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Dziś chyba wiem, że życie nie miało nas w planach.
— (via upadly-poeta)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl