Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

7832 e2f5 500

hyperborisches-maedchen:

Chinese tea house at the Schloss Sanssouci, Potsdam, Germany.

niezwykla
0203 136d
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viaperseweracje perseweracje

September 02 2017

niezwykla

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamadadream madadream
niezwykla
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viadepresja depresja

August 24 2017

niezwykla
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viayourheartbeat yourheartbeat
niezwykla
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viaskrzacik skrzacik
niezwykla
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 viasentymentalna sentymentalna
niezwykla
Przylgnęłam do niego, opierając się o jego bok. Zawsze był dla mnie niczym koc, ciepłe schronienie, do którego mogłam uciec, gdy życie stawało się nieco za chłodne. Tulił mnie, nawet, kiedy sam był potwornie zagubiony.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
niezwykla
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viamadadream madadream
niezwykla
Wciąż mi trochę smutno z tego powodu. Jeśli wycierpiało się dużo w życiu, każda dodatkowa przykrość staje się nie do zniesienia, choć jest jednocześnie błahostką.
— Yann Martel, "Życie Pi"
niezwykla

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viawonderwall wonderwall
niezwykla
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
niezwykla
Jak się okazało, dom nie był miejscem – dom był uczuciem  żywionym do tych, na których najbardziej mi zależało, poczuciem spokoju, który koił ogień duszy.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamadadream madadream
6364 4cf2
Reposted fromfreakish freakish viamadadream madadream
niezwykla
8194 8bec
Reposted from0 0 viamadadream madadream
niezwykla
2810 dbea 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
niezwykla
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl