Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

niezwykla

March 05 2017

niezwykla
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

February 23 2017

niezwykla
5290 c03f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxsneakyx xsneakyx
0601 9692 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viastrangeee strangeee
niezwykla
1351 c405
Reposted fromstrangeee strangeee viagoszko goszko
niezwykla
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viagoszko goszko
niezwykla

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viana-zakrecie na-zakrecie
niezwykla
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
niezwykla
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viagrzej grzej
niezwykla
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viabe-yourself be-yourself
niezwykla
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viabe-yourself be-yourself
niezwykla
9843 cc11
Reposted fromparkaboy parkaboy viabe-yourself be-yourself
niezwykla
2843 5909
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamadadream madadream
niezwykla
Wszystko znaczy nic, jeśli nie mam Ciebie.
— James Bay
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamadadream madadream
niezwykla
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
niezwykla

February 18 2017

niezwykla
8071 8ff9
Reposted fromhalucine halucine viamadadream madadream
niezwykla
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niezwykla
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish viagoszko goszko

February 15 2017

niezwykla

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl