Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

niezwykla
8071 8ff9
Reposted fromhalucine halucine viamadadream madadream
niezwykla
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niezwykla
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish viagoszko goszko

February 15 2017

niezwykla

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viagoszko goszko
niezwykla
2953 b326 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamadadream madadream
niezwykla
Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyveee yveee viagoszko goszko
1017 a072
Reposted fromtwice twice viagoszko goszko
niezwykla
W okienku messengera przyjaźń jest łatwiejsza. „Tęsknię” składa się z siedmiu liter. „Kiedy będziesz?”– 15 znaków ze spacjami. „Nie mogę się doczekać, aż znowu się spotkamy” – 36 liter plus przecinek. Łącznie 15 sekund. Pół minuty, jeśli ktoś używa polskich znaków. Tymczasem słowa to tylko słowa. Jesteś tym co robisz. Nie tym, co mówisz, że robisz. (...) Z fizyki pamiętam tylko jeden wzór. Przebyta droga dzielona przez czas, daje prędkość. Fizyczka nie wspomniała, że może chodzić o prędkość rozpadu znajomości. Kiedy odległość i czas krzyczą razem: sprawdzam, możesz tylko stać i przyglądać się, co zostało.
— pierwiastki.com
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viabe-yourself be-yourself
niezwykla
5117 601f 500
my reaction
Reposted fromeljott eljott viabe-yourself be-yourself
7077 5913 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viagoszko goszko
niezwykla
8525 d9e7 500
Reposted fromGIFer GIFer viagoszko goszko

July 10 2015

niezwykla
4195 7843
niezwykla
4176 4d70 500
niezwykla
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viaarizonadream arizonadream
niezwykla
niezwykla
6813 0e06 500
Reposted fromkiixey kiixey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niezwykla
0461 fdf1
niezwykla
niezwykla
Był prawdopodobnie najseksowniejszym facetem, jakiego widziałam. I był palantem.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatakemetoheaven takemetoheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl