Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

niezwykla
Reposted fromcarly carly viairmelin irmelin
niezwykla
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
niezwykla
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
niezwykla
1297 79e7
niezwykla
niezwykla
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty vianiebieskieoczy niebieskieoczy

February 20 2019

niezwykla
niezwykla
5541 a887
Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
— Colleen Hoover – "Hopeless"
niezwykla
1314 6f3a 500
Reposted fromkjuik kjuik viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
4743 3103
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

February 17 2019

niezwykla
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
niezwykla
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezwykla
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
niezwykla
Reposted frombluuu bluuu vianaiwna naiwna
niezwykla
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus vianaiwna naiwna
niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl