Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

niezwykla
Nie szukaj miłości tam gdzie jej nie ma.
— S.

November 22 2019

niezwykla
3002 e3b8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazoopa zoopa
niezwykla
8137 d0a8 500
Reposted fromIriss Iriss viaeyot eyot
niezwykla

November 21 2019

niezwykla
niezwykla
Często zastanawiała się nad istotą miłości. Czy jest taka miłość, która nigdy nie przechodzi, na którą nie ma lekarstwa, której nie ruszą żadne rzeki, czasy, czołgi, góry, morza, lądy, złe i dobre wiatry, wróżki czytane z gwiazd, obłoki bez nieba? Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku i ciepła tęskni? Nieporuszona żyje wciąż? Nadzieją?
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxsneakyx xsneakyx
niezwykla
niezwykla
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia
niezwykla
6690 8ee1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiebieskieoczy niebieskieoczy
niezwykla
6384 25e1
Reposted fromsosna sosna vianiebieskieoczy niebieskieoczy
niezwykla
niezwykla
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy. 
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce. 
Po zapach jego perfum w twoich włosach. 
Po zamknięcie oczu w jego ramionach. 
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas. 
Po wyjątkowość. 
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz
niezwykla
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
niezwykla
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes vianiebieskieoczy niebieskieoczy
niezwykla
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
niezwykla
Musimy mieć jedną miłość, jedną wielką miłość w naszym życiu, ponieważ daje nam to alibi na wszystkie chwile, kiedy jesteśmy przepełnieni rozpaczą.

Albert Camus, Notatniki 1935-1942
Reposted fromjustmine justmine vianiebieskieoczy niebieskieoczy
niezwykla
9239 4c4e 500
niezwykla
Układam się wygodniej i wciągam ją na siebie. Chcę, by tak spała. Chcę czuć bicie jej serca, które może jakimś pieprzonym cudem pobudzi do życia moje skamieniałe, bezlitosne i martwe serce.
— K.N. Haner – "Zakazany układ"
niezwykla
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
niezwykla
7670 80a6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl