Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

niezwykla
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabananowo bananowo

June 25 2017

niezwykla
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
niezwykla
5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan

May 16 2017

niezwykla

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte viagrzej grzej
niezwykla
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadieeine dieeine
niezwykla
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
Breaks my heart every time.
Reposted frompapaja papaja viajasmine-girl jasmine-girl

May 13 2017

niezwykla
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream
niezwykla
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
niezwykla
5481 f523
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
niezwykla
5681 3994
Reposted fromnyaako nyaako viastrangeee strangeee

May 10 2017

niezwykla
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza vianaiwna naiwna
0621 5228
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianaiwna naiwna
0297 0f76

serious:

who were you?

May 07 2017

niezwykla
Reposted fromshakeme shakeme viamadadream madadream

April 16 2017

1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viagrzej grzej

April 14 2017

niezwykla

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy

April 02 2017

niezwykla

March 31 2017

niezwykla
3255 d743

March 12 2017

niezwykla

March 05 2017

niezwykla
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl