Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

niezwykla
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
Reposted fromdreamadream dreamadream viamadadream madadream
niezwykla
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
niezwykla
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niezwykla
5334 ccac 500
niezwykla
5835 6918

August 21 2017

niezwykla
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap vianezavisan nezavisan
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

niezwykla
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaeazyi eazyi
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viawonderwall wonderwall
niezwykla
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viamadadream madadream
niezwykla
5864 eeab
Reposted fromkarahippie karahippie viasentymentalna sentymentalna
niezwykla
niezwykla
8980 5e85
niezwykla
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viagoszko goszko
niezwykla
7276 acda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
niezwykla
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaskrzacik skrzacik

August 17 2017

niezwykla
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianezavisan nezavisan
niezwykla
Reposted fromFlau Flau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niezwykla
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły

August 15 2017

niezwykla
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia vialemkove lemkove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl