Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2019

niezwykla
5332 0a0e
niezwykla
5603 286d
niezwykla
5602 0458 500
niezwykla
4301 9607 500
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezwykla
5531 87d2 500
niezwykla
5551 e26a
niezwykla
9056 b4ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 28 2019

niezwykla
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viablubra blubra

May 27 2019

niezwykla
To uczucie, że ktoś cię chce i pożąda, było uzależniające.
— L.J. Shen - "Odcień północy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
niezwykla
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamefir mefir
niezwykla
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir

May 26 2019

niezwykla
1224 2744 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahaveadrian haveadrian
niezwykla
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz vianaiwna naiwna
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viasentymentalna sentymentalna
niezwykla
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
niezwykla
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
niezwykla
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie vianiebieskieoczy niebieskieoczy

May 20 2019

niezwykla
8192 3ff3
niezwykla
5495 767a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrangeee strangeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl