Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

niezwykla
4639 bfc1 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeazyi eazyi
niezwykla
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeazyi eazyi
niezwykla
niezwykla
Reposted fromshakeme shakeme viaeazyi eazyi

February 06 2020

niezwykla
8961 7c6a
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
niezwykla
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
...bo czas nigdy nie zawraca
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaSmerfMaruda SmerfMaruda
niezwykla
1837 7510 500
Reposted fromowca owca viaSmerfMaruda SmerfMaruda
niezwykla
niezwykla
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko

January 22 2020

niezwykla
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
2796 02b4 500
Reposted fromgettynaked gettynaked viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
5573 50b5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
4114 ee21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatobecontinued tobecontinued

January 19 2020

niezwykla
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
niezwykla
5189 dd86 500
Reposted fromcvx cvx viadoubleespresso doubleespresso
niezwykla

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viazyta zyta
niezwykla
0827 649e 500
Reposted fromallblack allblack viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl