Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

niezwykla
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
2796 02b4 500
Reposted fromgettynaked gettynaked viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
5573 50b5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
4114 ee21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viatobecontinued tobecontinued

January 19 2020

niezwykla
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
niezwykla
5189 dd86 500
Reposted fromcvx cvx viadoubleespresso doubleespresso
niezwykla

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viazyta zyta
niezwykla
0827 649e 500
Reposted fromallblack allblack viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
niezwykla

Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych.

— Piotr Adamczyk
niezwykla
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
— Richard Paul Evans "Kolory tamtego lata"
niezwykla
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher

January 18 2020

niezwykla
1140 7c76 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasyrena syrena
niezwykla
niezwykla
8298 3b57 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
niezwykla
6971 29a4 500
niezwykla
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl